14. AKTO Festival_COMING SOON!

14. AKTO Festival_COMING SOON!

14. AKTO FESTIVAL FOR CONTEMPORARY ARTS/ 14. АКТО ФЕСТИВАЛ ЗА СОВРЕМЕНИ УМЕТНОСТИ

SOCIETY UNDER CONSTRUCTION/ ОПШТЕСТВО ВО ИЗГРАДБА

GRUB FIRST THEN ETHICS!/ ПРВО ЛЕБ ПА МОРАЛ!

29-31.08.2019 Bitola/Битола

program soon/ програма наскоро

дизајн Иван Дургутовски/ design Ivan Durgutovski