Како мојот живот стана културен работник

Перформативното предавање со наслов „Како мојот живот стана културен работник” во изведба на Билјата Тануровска-Ќулавковски и Ивана Васева   во склоп на регионалната конференција „Културни работници и слободни уметници: услови и права” на АКТО во Битола(12-14.08).