POP UP КОНФЕРЕНЦИЈА

POP UP КОНФЕРЕНЦИЈА Дискусии/перформанси/места за разговор Оваа конференција е креирана и организирана како општествен простор, кореографиран преку различни акции (дискусии, перформанси, места за разговор итн.) каде што учесниците и публиката ќе преиспитуваат, ќе ревалоризираат и ќе рефлектираат на условите во кои уметноста и културата се продуцирани, како и улогата на…
1 2 3 5