Pop Up Акто Акција! Скопје 12. Акто Фестивал за современи уметности

POP UP АКТО АКЦИЈА! 12. АКТО ФЕСТИВАЛ ЗА СОВРЕМЕНИ УМЕТНОСТИ 27 - 28 октомври, 2017 год. СКОПЈЕ Кино Култура и Железничка зграда ГРАЃАНИТЕ ЗА КУЛТУРНИТЕ ПРОСТОРИ ГРАЃАНИТЕ ЗА КУЛТУРА Дали конечно можеме да сведочиме за отворање на простори изградени преку партиципативно ангажирано делување? Дали овие времиња ќе бидат поволни за…