Активно КИНО за заедницата

АКТИВНО КИНО ЗА ЗАЕДНИЦАТА Железничка зграда, Скопје ул. Борка Талевски, 26 23 јуни (сабота) / 11 часот простор, употреба, заедница Употребата на одреден простор за културата, како еден сублимиран термин, подразбира разгледување на идеи и можни сценарија за физичко и програмско уредување и реанимирање, како и можни намени за пошироката…