ОТВОРЕН ПОВИК за наградата ДЕНЕС 2020 за млад/а визуел(е)н/а уметни(к)/чка во Северна Македонија до 35 години

Скопје, 15.10.2019 ОТВОРЕН ПОВИК  за наградата ДЕНЕС 2020 за млад/а визуел(е)н/а уметни(к)/чка во Северна Македонија до 35 години Факултет за работи што не се учат (ФР~У) Битола/ Скопје и Центарот за современи уметности - Скопје со задоволство го објавуваат Отворениот повик за наградата ДЕНЕС 2020 за млад(а) визуел(е)на уметни(к)чка во…