SYMPOSIUM_Precarious in capitalist culture_29-30.11.2019/ Kino Kultura, Skopje

(For English scroll below)   Прекаријатното во капиталистичката култура – Дали да продолжиме да живееме вака? СИМПОЗИУМ ЗА РАЗМИСЛУВАЊЕ ЗА ИДНИНАТА ОД ПЕРСПЕКТИВА НА ТРУДОТ Кино Култура, Скопје, 29-30 ноември, 2019 година Организиран од Факултет за работи што не се учат (ФР~У) - Северна Македонија, во партнерство со Локомотива –…