ОТВОРЕН ПОВИК за наградата ДЕНЕС 2023 THIRRJE E HAPUR për çmimin DENES 2023

Организацијата Факултет за работи што не се учат – ФРУ, Скопје во соработка со Центар за современи уметности - Скопје, Мрежата „Награди за млади визуелни уметници“ (YVAA), Residency Unlimited, Њујорк, Trust for Mutual Understanding, Њујорк со задоволство го објавуваат Отворениот повик за наградата ДЕНЕС 2023 за млад(а) визуел(е)н/а уметни(к)/чка во Северна Македонија до 35 години. Наградата ДЕНЕС од 2023…