ОТВОРЕН ПОВИК за наградата ДЕНЕС 2024 / THIRRJE E HAPUR për çmimin DENES 2024

Организацијата Факултет за работи што не се учат – ФРУ, Скопје во соработка со Мрежата „Награди за млади визуелни уметници“ (YVAA), Residency Unlimited, Њујорк, Trust for Mutual Understanding, Њујорк сo задоволство го објавуваат Отворениот повик за наградата ДЕНЕС 2024 за млад(а) визуел(е)н/а уметни(к)/чка во Северна Македонија до 35 години. Наградата…