БИТКАТА НА НЕРЕТВА -Борис Бакал

http://akto-fru.org/en/битката-на-неретва-борис-бакал/ БИТКАТА НА НЕРЕТВА -Борис Бакал Претстава: Битката на Неретва (Хрватска) Режија: Борис Бакал Продукција: Фрлачи на сенки Играат: Борис Бакал, Лео Вукелиќ Play: The Battle of Neretva (Croatia) Director: Boris Bakal Production: Shadow Casters Cast: Boris Bakal, Leo Vukelic   „Битката на Неретва“ е аисторичен, метадраматичен, перформативен антиспектакл, кој…

Како мојот живот стана културен работник

Перформативното предавање со наслов „Како мојот живот стана културен работник” во изведба на Билјата Тануровска-Ќулавковски и Ивана Васева   во склоп на регионалната конференција „Културни работници и слободни уметници: услови и права” на АКТО во Битола(12-14.08).
1 42 43 44