АКТО 4

АКТО 4 ФЕСТИВАЛ ЗА СОВРЕМЕНИ УМЕТНОСТИ ТЕМА [ ПОКОЛЕНИЈА ]


Kонцепт| Учесници | Пдф каталог и Постер | Фото/Видео | Прес | Фундер

Concept | Participants | PDF catalog & Poster | Photo/Video | Press | Founder

 

 


Неколку факти за АКТО 2
ТЕМАТА ПОКОЛЕНИЈА ПРОИЗЛЕГУВА ОД ГЕНЕРАЦИИТЕ И ГИ РАЗРАБОТУВА СЛЕДНИТЕ ПРАШАЊА:

ДАЛИ ВРСКАТА ПОМЕЃУ ДЕНЕШНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ И ГЕНЕРАЦИИТЕ НА НИВНИТЕ РОДИТЕЛИ СКРШЕНА?
ДАЛИ ДЕНЕШНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ СЕ ПОУСПЕШНИ ОД ПРЕТХОДНИТЕ ОСТАВЕНИ ВО НАСЛЕДСТВО?
НА КАКОВ НАЧИН ТРЕБА ДА БИДЕ ТРЕТИРАНО КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ПРЕТХОДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ ВО СОВРЕМЕНИОТ КОНЦЕПТ?
ДАЛИ ПРЕТХОДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ ГО ДЕФИНИРАА ИДЕНТИТЕТОТ НА ДЕНЕШНИТЕ НОВИ ГЕНЕРАЦИИ И ДОКОЛКУ ГО ПРАВАТ ТОА ВО КОЈА НАСОКА ГО ПРАВАТ?
ДАЛИ ТРЕБА МОДЕРНИОТ КУЛТУРЕН И СОЦИЈАЛЕН КОНТЕКСТ ДА ЗАВИСИ ОД ПРЕТХОДНИТЕ ГЕНЕРАЦИИ?
ДАЛИ Е ВОЗМОЖНО ФОРМА КОЈА Е ВЕЌЕ ЗАВРШЕНА ДА БИДЕ ТРАНСФОРМИРАНА?

ТРИТЕ ПРИМАРНИ ПАРАМЕТРИ НА ФЕСТИВАЛОТ, ПРОСТОР, ТЕМА И ТРАНСФОРМАЦИЈА ГИ ДЕФИНИРААТ МОТИВИТЕ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА УМЕТНИЧКИ ПРОСТОР, КОЈ НЕ Е ФОРМАЛЕН И СТИЛИЗИРАН НО Е ПЕРСОНАЛИЗИРАН И ЕМОЦИОНАЛЕН, ПРЕЦИЗНО ДЕФИНИРАН ОД КОНТЕКСТОТ ВО КОЈ Е СОЗДАДЕН.